TAKSTOLER BESKYTTES MED BRANNMALING!


Som ledd i produktutvikling gjennomfører Norske Takstolprodusenters Forening i samarbeid med
Biokjemi Norge AS en serie tester av brannmotstand for takstoler med spikerplater.

I denne pressemeldingen omtales to av de gjennomførte testene, begge utført ved RISE Fire Research AS