Branntetting av gjennomføringer

 

En viktig faktor for sikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet er en viktig faktor for å beskytte både mennesker og bygninger mot brannspredning. Derfor er bygninger ofte inndelt i brannseksjoner, slik at en eventuell brann kan begrenses til ett område og ikke spre seg til andre deler av bygningen.

For å sikre tilstrekkelig tid til evakuering, bør store bygninger være i stand til å stå imot en brann i opptil 90 minutter, mens mindre bygninger bør kunne tåle en brann i rundt 60 minutter.

Gjennomføringer, der rør, kabler eller annet teknisk utstyr går gjennom vegger eller tak, kan være utfordrende områder når det gjelder brannbeskyttelse. Derfor er branntetting av gjennomføringer en viktig faktor for å sikre at bygningen er sikker i tilfelle brann.

Her ser du branntetting av rør ved bruk av Multicollar Slim. 

Multicollar Slim er en 30 mm høy universal brannmansjett. For å oppnå ønsket rørdiameter kan koblingene enkelt skilles. Om vi ser på foreksempel et plastrør, vil dette forsvinne raskt ved en brann, da er jobben til Multicollar Slim å tette dette hullet som røret etterlater. 

Rør og kabler som passerer mellom brannseksjoner, må være branntettet og overgangene mellom brannskille skal tettes på en måte som ikke svekker brannsikkerheten. Regelverket sier at brannkravene må oppfylles for å sikre at bygningen er sikker i tilfelle brann.

 

Det finnes ulike metoder for å branntette gjennomføringer, og valget av metode vil avhenge av hva som går gjennom veggen. For eksempel, stål- og kobberrør må isoleres for å redusere varmeledningsevne, mens plast rør skal tettes med et svellende produkt.

Multicollar Slim ved brann

Her ser vi Multicollar Slim ved brann som tetter hullet som oppstår om plastrøret smelter. 

Her er det brukt Multimortar og Multiwrap for branntetting

Ved brann forhindrer Multimortar brann og røyk fra å spre seg gjennom vegger og gulv. Multiwrapen en en selvklebende tape som reagerer på vame og tetter åpninger forårsaket av smeltende plastrør eller brennbar isolasjon.

Hvis du er usikker på hva du skal bruke, kan du benytte Mulcols Multiselector for å få tilbakemelding på det beste produktet for deg og din løsning. Her legger du inn hva du skal branntette, så får du opp informasjon om hvilke produkter du kan bruke.

 

Har du spørsmål eller trenger hjelp, så ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Du kan ringe oss på 38 15 30 20 eller bruke kontaktskjemaet vårt. Vi står alltid klare til å hjelpe deg!

Kontaktskjema