BRANNVENTIL

Hulromsventil 

Hulromsventilene monteres bak fasadekledning enten ved bunnsvill eller i etasjeskille for å hindre brannspredning mellom etasjer. Ventilen er også godt egnet til å brukes i luftespaltene i takutstikk.

Ventilen tetter ikke hulrommet når den er montert, men tillater nødvendig utlufting under kledningen. Ved brann vil produktet tette lufteåpningene og hindre omfattende brannspredning.
Hulromsventilen kommer i flere ytelsesvarianter – EI30, EI60 og EI90.

 

Hvorfor velge hulromsventil: 

 • Løser behovet for brannsikker ventilering på en enkel og billig måte
 • Sikrer nødvendig lufting.
 • Blokkerer momentant for brannspredning i hulrom
 • Helt passiv
 • Lang levetid
 • Enkel montasje
 • Brannklasse EI30 / EI60 / EI90

 

Anvendelsesområder:

 • Bak utlektet fasadekledning
 • Etasjeskiller
 • Luftespalter i tak/loft
 • Andre hulrom i konstruksjonen

 

Nedlastninger hulromsventil: 

Sikkerhetsdatablad
Produktdatablad

 

 

Brannduk

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål!