BRANNVENTIL

Luftelukeventil 

Lufteluke med brannmotstand løser behovet for lufting gjennom brannklassifiserte vegger/fasader.

I vegger med brannklassifiseringskrav (branncellebegrensende konstruksjoner) oppstår det svært ofte konflikter på grunn av at man har ønske om å kunne lufte gjennom vinduer eller lufteventiler. Dette problemet støter man ofte på eksempelvis i bygninger der man har utvendige svalganger.

Svalgangene er også rømningsveier og fasaden som vender ut mot svalgangene skal derfor etter gitte bestemmelser utføres som branncellebegrensende konstruksjoner. Lignende problemstillinger støter man også på i forbindelse med såkalte utvendige innerhjørner i bygg.

Lufteluke med brannmotstand løser behovet for lufting gjennom brannklassifiserte vegger/fasader.

Dette vil være den enkleste og billigste løsningen for tilfredsstillende lufting samtidig som fasaden oppfyller kravene til branncellebegrensende konstruksjon.

 

Nedlastninger luftelukeventil: 

Sikkerhetsdatablad
Produktdatablad

 

 

Brannduk

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål!