BRANNVENTIL

Overstrømsventil 

Ingen detektorstyring eller aktivering påkrevd – blokkerer momentant for brannspredning (30/60/90 minutter).

Ventilering gjennom branncelleskiller kan være utfordrende der kondens og varme kan være et problem i rom der det er krav om branncellebegrensende utforming. Et veldig godt og rimelig alternativ til kanalføringer og brannspjeld er å bruke helt passive lufteventiler i vegger med krav til brannsikring.

Dette blir da en enkel og rimelig løsning for ventilering på tvers av branncelleskiller uten at det går på bekostning av konstruksjonens brannklasse.

En får da en helt passiv løsning som er momentant brannsikker når en brann starter. Denne løsningen krever ingen detektorstyring eller aktivering og dermed ingen kostbar installasjon eller vedlikeholdskostnader.

 

 

 

Alle ventilene leveres i brannklasse EI30, EI60 og EI90.

Standardstørrelser:

150x150x40 mm
200x200x40 mm
500x100x40 mm
500x150x40 mm
600x600x40 mm

Spesialstørrelser mellom 100x100mm og 600x600mm kan også lages på bestilling.

Nedlastninger overstrømsventil: 

Sikkerhetsdatablad
Produktdatablad

 

 

Brannduk

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål!