BRANNVENTIL

Takfotventil 

Takfotventil med godkjent brannmotstand (EI30) – enkleste og billigste tiltak for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet samtidig som nødvendig lufting ivaretas.

Prinsippet med kaldt loft og lufting via takfot er svært utbredt og har fungert meget bra siden det ble introdusert i Norge på 1950-tallet. Prinsippet sikrer tilstrekkelig utlufting av tak-konstruksjonen og hindrer soppvekst og andre fuktskader, samtidig som takflaten beholdes kald for å unngå uønskede følgeskader av snøsmelting og ising ved takfot og takrenner. Men prinsippet har alltid vært problematisk under brann, fordi branner spres til loft og tak ved at flammene slår ut gjennom vindu og opp gjennom de åpne luftespaltene i takfoten. Branner som spres til kaldt loft resulterer ofte i store materielle ødeleggelser (totalskade).

Med takfotventil har man nå fått en enkel og sikker løsning, som både ivaretar behovet for lufting gjennom takfot samtidig som den effektivt hindrer spredning av brann. Lufteventilen er godkjent for 30 min brannmotstand (EI 30) og tilfredsstiller anbefalingene om branncellebegrensende utførelse av takfot.

 

 

Testet og klassifisert i henhold til:

EN 1363-1:2020
EN 1364-5:2017
EN 1363-2:1999

Nedlastninger overstrømsventil: 

Produktdatablad

 

 

Brannduk

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål!